ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสโมสร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
26
18
44
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
43
42
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
60
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...