ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งชน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
14
4
18
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
20
11
31
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
87
49
136
6
ม.1
23
16
39
1
ม.2
17
14
31
1
ม.3
18
7
25
1
รวมมัธยมต้น
58
37
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
101
262
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...