ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
14
3
17
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
65
44
109
6
ม.1
13
12
25
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
25
27
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
85
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...