ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากเจา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
15
23
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
19
28
47
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
17
5
22
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
72
61
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
89
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...