ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปลักปลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
11
18
29
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
68
74
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
90
178
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...