ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนใคร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
18
18
36
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
80
76
156
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
13
6
19
1
ม.3
8
14
22
1
รวมมัธยมต้น
40
28
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
113
246
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...