ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
10
1
11
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
50
56
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
72
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...