ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพังปริง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
9
3
12
2
ป.1
14
18
32
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
77
68
145
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
98
218
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...