ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนิคมคีรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
14
13
27
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
37
23
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
36
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...