ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
11
24
1
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
9
16
25
2
รวม อบ.
33
40
73
4
ป.1
18
18
36
2
ป.2
21
22
43
2
ป.3
25
16
41
2
ป.4
27
23
50
2
ป.5
20
13
33
1
ป.6
23
21
44
2
รวมประถม
134
113
247
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
153
320
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...