ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
13
13
26
2
รวม อบ.
20
15
35
3
ป.1
141
150
291
9
ป.2
122
132
254
8
ป.3
121
149
270
8
ป.4
109
133
242
8
ป.5
119
107
226
8
ป.6
134
113
247
8
รวมประถม
746
784
1,530
49
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
766
799
1,565
52
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...