ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางฉาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
33
28
61
3
ป.1
19
22
41
1
ป.2
28
17
45
1
ป.3
19
23
42
1
ป.4
26
20
46
1
ป.5
18
15
33
1
ป.6
23
21
44
1
รวมประถม
133
118
251
6
ม.1
25
22
47
1
ม.2
23
10
33
1
ม.3
13
17
30
1
รวมมัธยมต้น
61
49
110
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
227
195
422
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...