ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
21
22
43
3
ป.1
7
11
18
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
2
12
14
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
37
58
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
80
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...