ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
11
20
31
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
18
11
29
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
18
11
29
1
ป.6
17
10
27
1
รวมประถม
98
73
171
6
ม.1
15
5
20
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
38
21
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
110
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...