ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดขรัวช่วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
3
5
8
2
ป.1
18
13
31
1
ป.2
20
11
31
1
ป.3
21
14
35
1
ป.4
13
22
35
1
ป.5
18
17
35
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
109
87
196
6
ม.1
25
11
36
1
ม.2
19
7
26
1
ม.3
21
10
31
1
รวมมัธยมต้น
65
28
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
120
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...