ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากด่าน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
5
2
7
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
37
17
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
19
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...