ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคงคาวดี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
45
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...