ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
13
21
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
0
5
5
1
รวมประถม
19
31
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
44
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...