ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
19
7
26
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
70
61
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
68
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...