ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
32
18
50
3
ป.1
37
43
80
3
ป.2
35
38
73
3
ป.3
45
29
74
3
ป.4
48
23
71
3
ป.5
44
34
78
3
ป.6
37
30
67
2
รวมประถม
246
197
443
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
278
215
493
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...