ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
6
13
19
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
30
22
52
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
17
8
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
43
96
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...