ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
40
28
68
3
ป.1
16
7
23
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
71
38
109
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
10
11
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
77
198
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...