ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศิลาชลเขต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
6
14
20
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
60
41
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...