ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
37
35
72
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
61
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...