ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไสพลู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
19
17
36
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
48
45
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
62
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...