ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไสเหรียง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
9
21
3
ป.1
6
1
7
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
21
11
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
20
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...