ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเผียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
38
27
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
37
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...