ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
13
5
18
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
60
45
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
50
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...