ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายทอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
10
2
12
1
ป.1
11
13
24
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
54
69
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
71
135
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...