ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
16
7
23
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
18
24
42
1
ป.2
18
21
39
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
20
17
37
1
ป.5
20
11
31
1
ป.6
22
18
40
1
รวมประถม
110
106
216
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
118
248
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...