ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
10
21
31
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
45
32
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
53
108
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...