ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุชน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
7
1
8
1
รวม อบ.
12
1
13
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
69
70
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
71
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...