ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
6
9
15
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
16
3
19
1
ป.3
17
1
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
65
31
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
40
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...