ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
11
20
31
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
67
72
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
92
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...