ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
13
16
29
1
ป.1
12
11
23
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
16
13
29
1
ป.5
11
20
31
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
81
81
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
97
191
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...