ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
53
46
99
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
1
3
4
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
10
10
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
65
139
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...