ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
10
6
16
1
ป.1
18
13
31
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
18
28
1
ป.4
11
18
29
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
71
76
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
82
163
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...