ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
21
17
38
3
ป.1
9
5
14
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
62
52
114
6
ม.1
17
7
24
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
37
16
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
85
205
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...