ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมโลก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
20
4
24
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
13
16
29
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
76
70
146
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
20
20
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
93
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...