ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองแคว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
15
9
24
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
74
51
125
6
ม.1
17
5
22
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
32
11
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
62
168
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...