ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
23
23
46
3
ป.1
40
26
66
3
ป.2
26
39
65
2
ป.3
39
29
68
2
ป.4
41
27
68
2
ป.5
31
30
61
2
ป.6
29
37
66
2
รวมประถม
206
188
394
13
ม.1
16
8
24
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
45
29
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
274
240
514
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...