ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโทเอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
2
6
8
1
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
48
43
91
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
69
146
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...