ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
16
5
21
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
55
45
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
57
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...