ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
26
45
1
อบ.3
32
31
63
2
รวม อบ.
51
57
108
3
ป.1
33
30
63
2
ป.2
36
17
53
2
ป.3
34
26
60
2
ป.4
39
39
78
3
ป.5
31
28
59
2
ป.6
21
19
40
2
รวมประถม
194
159
353
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
216
461
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...