ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
20
39
2
อบ.3
24
13
37
2
รวม อบ.
43
33
76
4
ป.1
19
30
49
2
ป.2
25
29
54
2
ป.3
20
26
46
2
ป.4
34
18
52
2
ป.5
32
24
56
2
ป.6
36
33
69
3
รวมประถม
166
160
326
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
209
193
402
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...