ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
12
32
1
อบ.3
15
27
42
2
รวม อบ.
35
39
74
3
ป.1
38
28
66
2
ป.2
25
27
52
2
ป.3
31
19
50
2
ป.4
31
21
52
2
ป.5
39
36
75
3
ป.6
28
27
55
2
รวมประถม
192
158
350
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
227
197
424
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...