ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตำเสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
23
22
45
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
14
20
34
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
13
20
33
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
70
90
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
112
205
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...