ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตำเสา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
15
21
36
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
73
90
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
113
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...