ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเคียงศิริ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
22
16
38
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
7
18
25
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
8
20
28
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
68
77
145
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
28
23
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
116
234
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...