ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาเหรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
19
5
24
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
91
70
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
75
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...