ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคงคา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
12
19
31
2
ป.2
17
16
33
1
ป.3
21
13
34
2
ป.4
28
14
42
1
ป.5
12
20
32
1
ป.6
14
17
31
2
รวมประถม
104
99
203
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
111
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...