ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากลง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
19
15
34
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
19
15
34
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
17
12
29
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
20
16
36
1
รวมประถม
103
74
177
6
ม.1
14
18
32
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
37
35
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
127
290
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...