ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพิตำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
19
25
44
3
ป.1
9
12
21
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
50
46
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
71
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...